torsdag 30 augusti 2012

Studiebesöket på Skolmuséet

Idag har vi varit på Skolmuséet som ligger på Östra Promenaden 34. Där mötte vår guide oss. Först fick vi ställa oss i led, två och två. Det kortaste skulle stå först och de längsta skulle stå sist. När alla var tysta fick vi gå in i klassrummet.  Vår guide berättade också att eleverna förr fick börja dagen med att sjunga en psalm (= en kristen sång).

Alla elever var tvungna att stå till höger om bänken tills magistern (= läraren) sa att man fick sitta.
Vår guide berättade mycket om skolan på 1800- och 1900 talet. 1842 blev skolan obligatorisk för alla barn men det tog lång tid innan alla barn var i skolan. Det byggdes skolor och man utbildade lärare. Många föräldrar ville inte att barnen skulle gå i skolan eftersom de behövde arbeta hemma på gården. De flesta var bönder (ca 85%) på den tiden. I Norrköping byggdes skolor nära promenaderna för där var luften renare och friskare. I staden fanns många fabriker och där var luften smutsig.
Vi fick prova att träna välskrivning med bläck. Försiktigt tog vi upp bläckhornet och skruvade av locket. Sen doppade vi pennan i bläcket och skrev fina bokstäver.När man ville svara fick man räcka upp handen och sen ställa sig upp innan man svarade. Om man svarade fel fick man stå kvar och sen fick man repetera det rätta svaret innan man fick sätta sig igen.
Vi fick se många olika läromedel som läraren kunde använda för att förklara olika saker för barnen. Här kan man se hur jorden snurrar runt solen och hur månen snurrar runt jorden.

Läraren visade hur levern skadas av alkohol.
 
Alkohol var ett stort problem i Sverige under den här tiden och 1923 folkomröstade man om att förbjuda alkohol. Men det blev inget förbud. Däremot var lärarna tvugna att undervisa om faran med alkohol.

Vår gudie berättade om svensk kungahistoria. Jean Baptiste Bernadotte kom till Sverige då vi inte hade någon kung. Han blev kallad Karl XIV Johan. Hans staty finns idag i Karl Johans parken som ligger nära resecentrum.


Det var dyrt att trycka bilder i böcker. Men lärarna använda många planscher i sin undervisning. De kunde prata om bilderna och resonera tillsammans.


Med hjälp av denna apparat kunde läraren förklara vattnets kretslopp, hur vattnet i havet blir till ånga, ångan stiger upp, regnet faller ner i bäcken och bäcken rinner ut i havet.

Vi hade en mycket trevlig och lärorik stund på Skolmuséet. Om du vill besöka muséet igen så kan du gå dit på lördagar mellan kl.13-16. Det är gratis.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar