Till handledare

Kul att du har hittat hit till vår blogg! Här kan du läsa om språkpraktik på SFI. Saknar du någon information? Jag är mer än tacksam om du hör av dig till mig.
karin.rungard@edu.norrkoping.se eller 0702-932022

Under denna flik ska jag försöka ge er svar på vanliga frågor och samtidigt berätta lite om vår verksamhet. Du läser förstås bara det som intresserar dig.
                                                                                                            
Först och främst vill jag tacka för att ni tar emot våra språkpraktikanter. Jag tror att det är oerhört värdefullt för våra studerande att få kontakt med svenska i ”verkligheten” och samtidigt få en inblick i svensk skola/förskola och arbetslivet i Sverige. Det är ofta en fröjd att möta våra studerande när de har varit hos er. De sprudlar av berättarglädje!


Varje vecka får de uppgifter av mig som oftast innebär att de ska observera eller ta reda på något om arbetsplatsen/verksamheten. Ibland innebär det att de ska fråga dig eller någon kollega. Jag är medveten om att ni ofta kan vara tidspressade och pratar även med de studerande om det. Svara så gott ni kan och i mån om tid. Jag uppmanar de studerande att visa er praktikplatsuppgiften. De får oftast redovisa sina praktikplatsuppgifter skriftligt och muntligt i skolan. På detta sätt försöker jag knyta ihop språkpraktiken och vår undervisning.

Under vissa veckor har Sfi test veckor och en del av de studerande kommer då att genomföra nationella prov. Dock berörs inte alla utan de elever som ska genomföra test kommer att höra av sig till er.

Om SFI och pedagoggruppen 

Språkpraktikanterna som ni har i er verksamhet läser på SFI (=svenskundervisning för invandrare). SFI är en grundläggande svenskundervisning för vuxna inom Komvux. Våra studenter har alla valt en inriktning som vi kallar yrkes-sfi med inriktning mot pedagogiskt arbete (pedagoggruppen). Många har någon pedagogisk utbildning från sitt hemland, andra har valt denna inriktning för att de är intresserade av barn och vill eventuellt arbeta i skola/ förskola i framtiden. Vårt fokus och uppdrag är svenska språket men det är fantastiskt att få jobba med språket med ett gemensamt yrkesintresse. Vi arbetar (läser/pratar/skriver/lyssnar) t.ex. med barns utveckling och livsvillkor, skolans/förskolans organisation, föräldrarollen, lärarrollen, samarbete hem och skola, värdegrund, arbetssätt, barnlitteratur, skapande och kost och hälsa. Även så kallade ”vanliga sfi teman” som t.ex. boende, ekonomi, politik arbetar vi med men försöker ofta vinkla det så att barnens perspektiv finns med.

I pedagoggruppen finns lite drygt 20 studenter på olika språknivåer (C och D nivå). Vi har kontinuerligt intag och de studerande slutar på Sfi när de uppnått målen för kurs D eller om de har nått sin maxtid (ca 1½ - 2 år).


Syftet med språkpraktik

 • Ge möjlighet att träffa svenskspråkiga
 • Träna svenska och använda språket i en realistisk miljö
 • Lära sig yrkesspråket
 • Inblick i svenska skolsystemet
 • Lära känna en svensk arbetsplats och hur man arbetar i Sverige (arbetsplatskultur)
 • Få visa vem man är och vad man kan, visa sina yrkeskunskaper
 • Få referenser
 • På sikt öka möjligheter att i framtiden göra sitt yrkesval i Sverige


Några vanliga frågor:

Vilka arbetstider gäller?
En rikttid är kl. 8-15 men tider görs upp mellan handledare och lärare/praktiksamordnare på sfi. Vi är måna om att det ska fungera bra för er i verksamheten och att språkpraktiken känns meningsfull för båda parter.

Vad gäller för fika och lunch?
Er rektor bestämmer om språkpraktikanten får äta pedagogisk lunch och detta är språkpraktikanten medveten om. Vi ser självklart positivt på om våra studerande får sitta med barnen vid lunch då mycket samtal förs då men förstår att ekonomin ibland får styra. Om den studerande tar med sig egen mat berätta gärna vad som gäller på er arbetsplats (t.ex. var kan de förvara, diska, var äta..). Framförallt i början är detta viktigt då de kan känna sig lite vilsna och det lätt blir missförstånd. Detsamma gäller för kaffe/fika, berätta för dem vad som gäller hos er. 


Arbetskläder?
Praktikanten ska använda lämpliga kläder, ”kläder efter väder”. Vi pratar om detta men ibland behövs även er hjälp. Hör av er om ni vill att vi ska prata med just er praktikant.

Hur ska jag göra med närvaron?
Hör av er om praktikanten är frånvarande men inte har meddelat er.
Vad ska praktikanten göra under studiedagar och lov?
Om ni ser möjligheter för praktikanten att vara med eller t.ex. vara med på fritidshem så tycker jag att det är positivt. Om det inte känns meningsfullt eller det är svårt att genomföra hör gärna av er till oss så att vi kan planera alternativa aktiviteter.

Hur hantera sekretessfrågor?
De studerande har fått information om tystandsplikten samt skrivit under dokument kring detta som de lämnar till er. Vi har diskuterat vad detta innebär och att de ska vända sig till er eller till oss om de blir osäkra på vad de kan säga (t.ex. när de berättar för gruppen om sina praktikdagar). Ni får gärna påminna om det i sammanhang när ni tycker det är lämpligt.

Vad kan språkpraktikanten göra? (Detta kan ses som förslag, idéer, beroende av verksamhet och den enskilde språkpraktikanten.)
·        vara en resurs i klassrummet/ på avdelningen
·        vara två extra händer, ögon och öron
·        vara ett språkstöd på sitt modersmål (ej tolk)
·        vara ute på gården tillsammans med annan personal
·        läsa/berätta sagor, lyssna på elever som läser (även på modersmålet)
·        hjälpa till med vardagliga sysslor, t.ex. förbereda i samband med måltider, kopiering…
·        delta med barnen i de aktiviteter som är ni tycker är lämpliga
·        leka och spela spel med barnen
·        delta i fika/ lunchraster
·        ibland ansvara för en mindre grupp, hålla i någon aktivitet
·        ta del av skolans dokumentation
·        följa annan personal på arbetsplatsen
·        vara med på möte som ni anser lämpliga
·        följa ett arbetslag/en pedagogs arbete (planering, förarbete, lektioner, efterarbete...)
·        berätta om sin resa genom livet för personal, elever…(om praktikanten vill förstås)
·       

Utgångspunkten är att språkpraktikanten får höra och använda svenska. Många vill och kan även bidra på flera sätt och känner då att praktiken blir meningsfull ur flera perspektiv.

Vilka förväntningar kan ni ställa på oss:
 • Jag försöker förbereda språkpraktikanterna inför praktiken t.ex. genom att samtala och diskutera vad som förväntas av dem, skolan/förskolans organisation, sekretessfrågor, kläder… 
 • Jag kommer ut minst en gång per termin för ett så kallat trepartsamtal då ni, språkpraktikanten och en av oss lärare pratar om språkpraktiken. Jag hör av mig och bestämmer lämplig tid.
 • Jag ger praktikuppgifter till de studerande som de oftast kan klara av på egen hand. Ibland behöver de intervjua någon av er eller barnen.
 • Vi bearbetar de studerandes upplevelser och har ofta detta som utgångspunkt när vi diskuterar skola och förskola.

Vilka förväntningar ställer vi på er som handledare:
 • Ett vänligt bemötande. Framförallt första tiden är viktigt att den studerande känner sig välkommen då de ofta är väldigt nervösa. För en del är det första mötet med arbetslivet.
 • Skapa trygghet genom att t.ex. berätta om dagen, ev. ge ett schema, visa planering.
 • Se till att språkpraktikanten får lyssna och använda språket med dig, dina kollegor och barnen i den mån det är möjligt. Ni har inget ansvar för att undervisa dem men det betyder mycket för deras språkutveckling att de får vara med er och barnen.
 • ”Pusha” och bjuda in om praktikanten är blyg, osäker… (lunch och fikaraster...kan vara svårt).
 • Informera om regler på skolan. Var medveten om att oskrivna regler inte är tydliga.
 • Hör av er till oss om ni har synpunkter eller frågor.
 • Ni får gärna skicka med kopior på t.ex. sånger, arbetsuppgifter, dokumentation om skolan/förskolans verksamhet

Vilka förväntningar ställer vi på språkpraktikanterna:
 • Ett positivt och nyfiket förhållningssätt
 • Titta och lyssna på vad personal och barn gör
 • Var aktiva, ta egna initiativ (kanske inte direkt…)
 • FRÅGA när de inte förstår
 • Anteckna vid behov
 • Höra av sig vid frånvaro, försening…
 • Mobilsamtal endast på egen rast om inte annat överenskommet


Min förhoppning är att ni ska trivs med våra studenter!
Tveka inte att höra av er om ni har frågor, synpunkter eller förslag.

Mvh Karin
Karin Rungård (Sfi-lärare) 0702-932022

1 kommentar:

 1. Berit Pousette30 oktober 2012 13:53

  Bra upplägg Karin! Detta måste vara framtidens melodi.......Lycka till! Mvh

  SvaraRadera