tisdag 28 februari 2012

Dagen idag - tisdag

OBS!! Någon har glömt sin mobil i klassrummet. Jag lämnar den till kansliet på bottenvåningen vid 15tiden idag.
Idag har vi pratat om och tränat att uttala några vanliga fraser på förskolan eller i skolan. Vi pratade även om grammatik när vi jämförde meningarna Jag har bott i Sverige i 5 år och Jag bodde i Sverige i 5 år. Sen pratade och förklarade vi många ord som handlar om respekt. Efter rasten gick vi till Vägledningscentrum och lyssnade på Per-Göran Spetz. Vi fick mycket information om vad de kan hjälpa till med. Det var trångt i rummet. När Per-Göran hade pratat färdigt slutade vi.

måndag 27 februari 2012

Dagen idag- måndag

Idag fick alla planeringen för v.9. Karin pratade om vad vi kommer att jobba med i veckan. Hon berättade bl.a. om likabehandlingsplanen. Sen fortsatte vi att rätta felmeningar tillsammans från förra veckan. Många hade inte jobbat klart med adjektiv så vi rättade inte tillsammans. En del rättade i gruppen och frågade Karin om de var osäkra. Några började jobba med uppgifter för v.9. På eftermiddagen jobbade vi i datasalen. De flesta skrev texter som Karin hade rättat, några lyssnade på hörövningar och andra jobbade med digitala spåret.

fredag 24 februari 2012

Dagen idag -fredag

Idag började vi med en kort diktamen om Sveriges högsta berg. Vi pratade sen en stund om praktiken. Efter det delade Karin in klassen i fyra grupper och då fick alla berätta mer om praktiken. Under tiden pratade Karin med många studerande om test. Efter rasten fick gruppen arbeta själva med olika uppgifter. Några valde att träna på sketchen om fikarasten. Andra läste och skrev. Eftersom Karin har haft semester så fanns det ingen planering för veckan 9. Men den finns nu här på bloggen. Klicka på Veckans planering.
Trevlig helg önskar Karin

fredag 17 februari 2012

Dagen idag - fredag

Idag började vi med diktamen. Sen pratade vi lite om praktiken. De flesta var nöjda. Alla fick berätta om sina praktikdagar i grupper. Efter rasten fortsatten klassen att arbeta i grupper. Då diskuterade många texten om Moa och många jobbade också med felmeningarna. Till sist rättade vi några av felmeningarna tillsammans. Alla fick planeringen för vecka 8. Du kan även hitta den här på bloggen.

tisdag 14 februari 2012

Dagen idag- tisdag

Idag är det Alla hjärtans dag. Vi började med att prata om hur vi firar denna dag och sen blev det en lång diskussion om kärlek. Efter det delade Karin ut lästesten som vi gjorde i måndags. Alla fick titta på testen och prata med varandra. Vi pratade också om begreppen lika många som, färre än och fler än. Efter rasten läste vi och pratade om praktikplatsuppgiften. Till sist satt vi i grupper och berättade barnböcker. Några hann inte berätta, bl.a. Andraos och Haroon.

måndag 13 februari 2012

Dagen idag - måndag

Idag bad Karin om ursäkt för att hon hade glömt att skriva i bloggen i fredags. Sen skrev vi en text tillsammans om vad vi gjorde i fredags. Därefter berättade Karin om veckans uppgifter och papper. Innan lunch gick vi in i aulan och hade ett lästest. Kl. 13 delades gruppen i tre grupper. De flesta gick till datasalen och skrev texter. Några hade lektion med Tua och en tredje grupp jobbade med läsning.

Dagen idag - fredag

Först pratade vi om praktiken i helgrupp. Sen delades vi in i sex grupper så att alla skulle få chansen att berätta om praktiken eller om Moa. Efter det tog vi rast. Efter rasten hade vi ett ljud-test. Då var vi i aulan. När testet var klart jobbade vi med adjektiv. 

torsdag 9 februari 2012

Dagen idag - torsdag

Idag var vi en liten grupp som arbetade tillsammans medan resten av gruppen var på praktik. Vi som var på St.Olof läste en text om Moa Martinsson.

onsdag 8 februari 2012

Dagen idag- onsdag

Idag har de flesta elever börjat sin praktik. De elever som kom till St.Olofsskolan har arbetat med Nyhets-sidan och en text om Moa Martinsson. Hon är en känd svensk författare. Karin har även haft individuella samtal med flera elever. Hoppas att ni andra har bra praktikdagar!! Vi ses alla på fredag!

tisdag 7 februari 2012

Dagen idag - tisdag

Vi rättade felmeningar tillsammans och pratade då bl.a. om ordföljd (t.ex. verbet på andra plats) och  tidsuttryck (t.ex. för två dagar sen, förra veckan). Resten av dagen läste och pratade vi om praktiken. De "gamla" eleverna berättade sina erfarenheter. Till sist fick alla läsa den svåra texten om tystnadsplikt. Vi pratade om hur man kan göra när man ska läsa en svår text:
  • Läs hela texten först, gärna flera gånger.
  • Försök att förstå vad texten handlar om ungefär.
  • Stryk under viktiga ord.
  • Fråga andra som också har läst texten.
  • Till sist kan du behöva slå upp ord i lexikon.

måndag 6 februari 2012

Dagen idag - måndag

Idag började vi att prata om det kalla vädret. I Norrköping är det kallt men i Gävle är det kallare. Vi läste bloggen från i fredags och vi pratade om några ord. Eva och hennes kollega (=arbetskamrat) besökte oss en kort stund för att prata med några studerande om praktikplatser. Vi fortsatte sen att läsa reflektioner från vecka 5. Innan lunch så hann vi också arbeta med felmeningar. Kl.13 arbetade de flesta i datasalen. Idag fungerade datorerna bättre och nästan alla har skrivit klart sina korta presentationer till praktikplatserna. Många hann desstuom skriva andra texter som Karin hade rättat. Det fanns också tid för att lyssna på barnsånger eller nyheter på bloggen.

fredag 3 februari 2012

Dagen i dag -fredag

Idag började vi också med att läsa bloggen. Vi pratade om några ord, t.ex. diskussion-diskutera, reklamation-reklamera, pension-pensionera...En del tidsuttryck som t.ex. Om två dagar... förklarade vi och gav exempel. Vi tränade även uttal. Karin delade in klassen i nya grupper och alla läste s.1-2 som handlade om praktiken. Efter rasten bestämde Karin att vi skulle fortsätta med texterna om praktiken nästa vecka. Vi rättade uppgifterna med frågeorden tillsammans. Alla fick läsa högt i tur och ordning. När vi hade rättat klart pratade vi om Nyhetssidan. Många var trötta och flera hade inte läst. Till sist fick alla skriva en kort text om vad som hade varit bra under veckan och vad som inte hade varit bra.

torsdag 2 februari 2012

Dagen idag - torsdag

Idag började Karin dagen med att visa vår blogg. Karin frågade: Hur ofta går ni in på bloggen? Vi repteterade tidsuttryck som varje dag, varannan dag, ofta, då och då, ibland, var tredje vecka....Vi läste om gårdagen och pratade om några ord, t.ex. spela in. Vi tittade även på annat som finns på bloggen, t.ex. barnsånger, nyheter och lexin med filmer. Därefter fortsatte vi med frågorna om varandra. Vi tränade att läsa högt och sen gick många runt i klassrummet och frågade varandra. Efter lunch så rättade vi tillsammans och det blev även en del diskussioner t.ex. om vem som hade längst till skolan, vem som steg upp tidigast på morgonen. Många trodde att Nawal steg upp tidigast men det visade sig att det var Haroon. Han stiger upp klockan två på morgonen för att arbeta som tidningsbud. Vi avslutade dagen med att arbeta med frågeord.

Dagen idag - onsdag

De studerande som hade varit på praktikbesök fick kort berätta om sitt första möte där. Några hade frågor om skrivuppgiften till fredag så vi pratade lite om det. Sen fick alla läsa högt om skolans organisation och Karin gick runt och lyssnade. En del studerande spelade in när de läste högt. Karin kommer sen att lyssna på inspelningarna för att bättre kunna hjälpa alla med läsningen. Efter rasten arbetade vi med adjektiv, t.ex. ung, yngre, yngst, gammal, äldre, äldst....Vi jämförde och använde adjektiven i meningar. Till sist arbetade vi med en pratuppgift.