Om pedagogiskt arbete -olika språk

Det finns många texter om pedagogiska arbeten i t.e.x. förskola, skola och fritidshem på Skolverkets hemsida. Men de är ofta svåra att förstå. Här finns texter om olika verksamheter på några andra språk och på svenska.

Texter om förskolan

  "Förskolan är till för ditt barn" finns översatt till språken flera språk. Saknas ditt språk? Prata med Karin.
Albanska Arabiska Finska Jiddisch Kelderash Meänkieli Nordsamiska Nordkurdiska Polska Somaliska Thai
Läs den först på ditt språk och sen kan du försöka läsa texten på svenska. Du måste inte förstå alla ord.
Förskolan är till för ditt barn - svensk text  

Texter om grundskolan 

"Skolan är till för ditt barn" finns också översatt till många språk. Du kan också titta på en kort film om svenska grundskolan. Läs texten på ditt språk och sen kan du försöka läsa texten på svenska.  


Texter om gymnasieskolan

"Kort om svenska gymnasieskolan" finns också översatt till många språk. Det finns också en lättläst svensk text.

 


Här kan du läsa om .modersmål och svensk förskola och skola. Texterna finns på många olika språk så att du kan läsa på ditt språk och sen kanske den svårare texten på svenska.