Dagbok

Här kommer jag (eller någon av er) skriva vad vi har gjort under dagen. Har du varit sjuk eller borta av någon annan anledning kan du går in här och läsa vad vi har arbetat med. Det kan också vara bra att läsa även om du har varit i skolan.

Fredag 24/5
Det var länge sedan jag skrev i "dagboken" men jag ska försöka att bättra mig. Idag fortsatte vi att prata om diskussioner och argumentation. Karin frågade gruppen vilket temaområde som klassen helst ville arbeta med under de sista veckorna. Fem förslag fanns att välja mellan: Miljö, Ekonomi, Demokrati, Lag o rätt och Vård/friskvård. Först fick alla säga sin åsikt i gruppen och försöka att argumentera för åsikten. Därefter diskuterade vi i helklass. När alla som ville hade sagt sin åsikt och lagt fram argument röstade vi. Första gången blev det ett missförstånd då några röstade på flera teman. Andra gången gick det bättre och två teman fick lika många röster. Vi kommer alltså att arbeta med Demokrati och Lag o rätt framöver.
Vi pratade också om vilka diskussioner som ni hade hört eller varit med i på era praktikplatser. Sista halvtimmen tränade vi på att sjunga inför allsången.

Efter rasten var vi i datasalen som vanligt. En del tittade bl.a. på filmer på bloggen och några skrev. Kl. 11 gick vi in i aulan för att sjunga tillsammans med andra grupper på skolan.


Måndag 8/4
Idag började vi med att prata om påsklovet. Karin delade i klassen i fem grupper så att alla skulle få möjlighet att prata. Efter det jobbade vi med felmeningar. Vi rättade dessa tillsammans. När rasten var slut fick alla skriva en text om påsklovet. Idag har alla dessutom fått en lärobok som heter SFI boken. Karin visade hur man kan arbeta med boken på webben också.

Måndag 25/3
Idag fick vi fyra nya elever: Nahrin, Samar, Nihad och Milia. Vi inledde (= började) med att ställa oss upp och gå runt och fråga varandra olika saker. Alla hade ett papper med olika påståenden (= meningar) och sen skulle vi försöka hitta någon som t.ex. tyckte om hunder, var yngst i familjen...Efter det repeterade vi hjälpverben: ska, behöver, brukar, måste, vill, kan....Alla skulle säga en mening om sig själva med hjälp av hjälpverben. Sen fick alla skriva meningarna på tavlan och vi rättade dessa tillsammans. Till sist innan rasten fick grupperna samla så många påskord som man kunde på 5 minuter. Efter rasten skrev vi alla orden på tavlan. Sen läste alla olika påsktexter två och två. När alla hade läst fick man berätta för en annan person vad texten handlade om.

Fredag 15/3
Idag började vi med att repetera vilka olyckor som kan hända på en förskola. Vi pratade t.ex. om att barna kan skära sig, ramla, bryta ben/arm/fot.., klämma sig, stuka en fot, slå ut en tand, sätta i halsen, bränna sig, försvinna....Sedan pratade vi om vad personalen gör för att förhindra (=undvika) olyckor. Alla har lås på grinden, personal måste vara uppmärksam och ha uppsikt över barnen (=titta, vakta). Många förskolor har västar i olika färger för att lättare kunna se barnen och veta vilken avdelning barnen tillhör. Personalen räknar barnen och har listor för att kolla vilka barn som ska vara på förskolan. Ibland måste man varna barnen, berätta och förklara vad som är farligt. Giftiga och farliga saker ställer personalen högt upp eller i låsta skåp så att barnen inte kan få tag i dem. På väggen finns information om vad man ska göra när det t.ex. börjar brinna.
Senare under lektionen läste vi parvis dialogerna som handlade om nödsituationer. Karin gick runt och lyssnade och förklarade en del ord.
Efter rasten arbetade vi i datasalen. Många lyssnade på dialoger eller tittade på filmer från www.sos.alarm.se. Några skrev texter som Karin hade rättat.
Måndag 11/3
Idag kom Per Åke och berättade om brand. Han visade filmer och pratade om hur man kan undvika brand och vad man ska göra om det börjar brinna. Efter rasten fortsatte vi att arbeta med nödsituationer. Alla fick läsa, fundera och diskutera olika frågor och bestämma om man skulle ringa 112. Till sist diskuterade vi tillsammans vad som var rätt.

Måndag 2/3
Alla som inte var klar med felmeningarna jobbade med dem och Karin gick runt och hjälpte till. Andra fortsatte att arbeta med häften om verb. Vi pratade kort om filmen Hej svensk och om en del ord och fraser. Efter rasten presterade sig Suhila och Robert. Sedan delade Karin in klassen i grupper och alla diskuterade filmen och pratade om ord och uttryck. Karin uppmanade de som inte hade sett filmen att göra det denna vecka.

Fredag 1/3
Idag var det ytterligare några elever som presenterade sig. Snart har alla gjort det. Efter presentationerna delade Karin i klassen i grupper. Först pratade alla om praktiken och sen jobbade vi med felmeningarna. I datasalen var det många som tittade på Hej svensk, en dokumentärfilm om en klass och deras lärare. Några skrev texter och andra lyssnade på nyheter. Azhar mailade med rektorn och läste protokollet från elevrådet. Till sist visade Karin en kort film där hon åkte skridskor.

Måndag 25/2
Vi pratade och Karin förklarade skillnaden mellan olika verbtempus i dåtid. Vi jämförde perfekt (t.ex. har bott) med preteritum (bodde). Många elever hade inte gjort läxan från förra veckan så då fick de göra den i klassrummet. De som hade gjort läxan jämförde sina svar och rättade. De hann också läsa i tidningen Extra. Innan rasten fick några elever presentera sig och vi fortsatte med presentationer även efter rasten. Efter det hade vi en kort diktamen och till sist hade vi pratgrupper en mycket kort stund.

Fredag 22/2
Idag har jag haft korta samtal med många elever och meddelat vilka som ska skriva Nationellt prov i mars. Vi pratade en del om vanliga fraser och några började skriva korta dialoger. De flesta tittade på sina rättade texter och test. Efter rasten studerade vi i datasalen. Alla skulle svara på några frågor på bloggen och sen skriva texter eller studera på bloggen.
Måndag 18/2
Idag presenterade sig Fathiya, Zake och Katarina. Efter deras presentationer och klassens frågor fortsatte vi med en slags diktamen. Innan rasten pratade vi också om ordet bra och att det finns många andra synonymer som man kan använda. Vi försökte att byta ut ordet bra i många meningar. När rasten var slut samlades vi i aulan. Där fick C eleverna ett läs- och skrivtest och D-eleverna fick en skrivuppgift.

Fredag 15/2
Först delade Karin in klassen i grupper så att alla fick chansen att berätta om sina praktikdagar. De som inte har praktik jobbade med Simon och ekarna. Efter det fortsatte vi att prata i grupperna om vad barn får bestämma och vad vuxna ska bestämma. När rasten var slut jobbade vi i datasalen. Som vanligt var det många som skrev texter och andra som valde att jobba med andra saker, t.ex. lyssnade några på nyheter, andra tittade på lilla aktuellt och några läste på bloggen.
Måndag 11/2
Idag började vi med felmeningar. Karin hade plockat ut ett antal meningar från klassens texter och sen fick alla rätta dessa, först i grupper och sen tillsammans. Efter det så presenterade sig Ebtisam, Nammam och Suda. När rasten var slut delade Karin in klassen i grupper efter vilken geometrisk form man hade valt, t.ex. kvadrat, cirkel, triangel, rektangel eller krumelur. I grupper pratade alla med varandra om vilka egenskaper som stämde och alla försökte att ge exempel. Sen fick alla sitta två och två och berätta om sina egenskaper. Till sist rättade vi uppgifter från vecka 5 som handlade om egenskaper.
Fredag 8/2
Karin började med att dela ut böcker, häften och uppgifter för v.7. Vi pratade lite om uppgifterna. Efter det så delade Karin in klassen i grupper och alla fick prata om sina praktikdagar eller om en arbetsplats som man hade skrivit om. Innan rasten frågade Karin alla elever som hade haft praktik om något positivt och något negativt från praktikdagarna. De flesta var väldigt nöjda. Efter rasten var vi i datasalen och många skrev sina långa presentationer och andra studerade med hjälp av olika webadresser. Till sist önskade vi varandra en trevlig helg.
Tisdag 5/2
Idag var Eva T sjuk och därför fick vi arbeta själva en hel del. Karin var inne i gruppen lite då och då. Först gav hon oss ett papper om Norrköpings Symfoniorkester och De Geerhallen. Vi fick också Nyhetssidan. Sedan pratade hon med alla elever som skulle ut på praktik den här veckan. Innan rasten samlades hela klassen igen och Karin förklarade hur man böjer adjektiv. Alla fick ett papper om adjektiv med många exempel och övningar. Under sista lektionen kom rektorn Leena Hamberg förbi och Cattis från Mötesplatsen. De informerade om Mötesplatsen.

Måndag 4/2
Idag började vi som vanligt med en diktamen. Vi pratade en del om verbtempus och hur man skriver "framtidstempus". När vi hade skrivit och rättat diktamen tillsammans tränade vi också uttal och prosodi (språkets melodi). Innan rasten fick Adnan presentera sig och svara på frågor. Efter rasten fortsatte vi med presentationer. Då var det Kafias och sen Bushras tur. Även de fick frågor som de svarade bra på. Till sist pratade vi kort om tystnadsplikt.

Fredag 1/2
Först pratade vi om ord och uttryck som vi har hört, t.ex. stick, dra, trevlig helg, ha en bra dag....Karin uppmuntrade alla att lyssna och försöka lära sig ett uttryck varje dag. Sen fortsatte vi med presentationer. Idag presenterade Rafraf och Azar sig. Det var roligt och intressant att höra om deras liv. När vi hade lyssnat, frågat och återberättat för varandra jobbade vi med texterna om skolans organisation. Karin gick runt i klassrummet och förklarade en del ord och begrepp. Några elever hade inte läst hemma och det var inte bra. Efter rasten var vi i datasalen. Där skrev många sina korta och långa presentationer. De flesta tittade på internet efter sin praktikplats eller någon annan arbetsplats. Flera elever kollade också på kartor på www.eniro.se. Karin var lite stressad idag och hann tyvärr inte hjälpa alla som hon ville.

Torsdag 31/1
Idag kom Gert Skärlina på besök till vår klass. Han är chef för modersmålslärararna i Norrköping och tar även emot nyanlända familjer som kommer hit. Gert berättade och vi ställde frågor. Efter rasten pratade Karin lite kort om "vad är långt till praktiken" om hur vi tycker att olika avstånd känns långt eller kort. Sedan presenterade sig Wael för hela klassen. När Wael hade pratat klart och vi hade ställt frågor till honom fick alla berätta i grupperna vad han hade sagt. Sen var det Fardowsas tur att berätta om sig själv. Vi pratade och förklarade också flera ord som Wael och Fardowsa använde. Vi ställde också frågor till Fardowsa och alla fick återberätta vad Fardowsa hade berättat. Till sist gick vi hem.
Måndag 28/1
Karin började direkt med en diktamen om hennes helg. Efter det visade hon även bilder från skärgården där hon hade åkt skridskor. När vi tillsammans hade rättat diktamen så fortsatte vi att skriva frågor. Karin skrev exempel på frågor på tavlan och alla gick sen runt i klassrummet och frågade varandra. Efter rasten fortsatte vi en liten stund med att fråga varandra. Därefter pratade Karin om olika faktorer som påverkar hur man lär sig ett språk. Till sist fick alla fundera över vilka faktorer som man tyckte var viktigast för språkinlärning.

Fredag 25/1
Först pratade och förklarade Karin frågorna och svåra ord i enkäten. Alla elever på St. Olofsskolan ska svara på frågor om diskriminering och kränkande behandling. Klassen fick frågorna på svenska men man kunde också få läsa frågorna på några andra språk. När alla var klara satt vi i grupper och diskuterade hur man vill ha det när man studerar hemma. Vi fortsatte sen att prata om olika inlärningstips. Efter rasten gick vi till datasalen. En del elever skrev texter som Karin hade rättat, andra läste om olika förskolor eller grundskolor i Norrköping. De som inte hade fotograferat sig gjorde det. Många elever var också inne på vår blogg och läste eller lyssnade på olika saker.

Torsdag 24/1
Vi började med att Karin skrev felmeningar på tavlan som vi rättade tillsammans.Vi pratade då t.ex. verbtempus, ordföljd och bisatser. Efter det fick alla fortsätta att skriva om sin första skola. När rasten var slut pratade vi om likabehandlingsplanen och vad respekt innebär (=betyder). Till sist gick en grupp ut för att planera arbetet med sin bok Simon och ekarna. Vi andra stannade  kvar i klassrummet och pratade om praktik.

Onsdag 23/1
Vi började med att samla många tidsuttryck som man behöver när man ska berätta om något som har hänt igår. Här kommer en lista på all orden vi skrev:
Igår...
Igår morse..
I tisdags...
Först...
Sen/sedan...
Kl. 9...
Efer det....
Efter rasten...
Efter första lektionen...
Efter ett tag....
Efter en stund...
Sista lektionen...
Till sist....
Man kan också börja med en bistats, t.ex. så här:
Innan vi skrev....
När vi hade pratat....
Det första vi gjorde....

Sedan pratade vi om ordföljd för efter tidsuttryck och bisatser kommer verbet. T.ex. Igår pratade vi om egenskaper.
När Karin hade gått igenom tidsuttryck och ordföljd fick alla skriva en kort text om gårdagen. Karin gick runt och rättade texterna i grupperna. Sedan skrev en elev texten på OHplast. Till sist läste vi alla texterna högt efter Karin så att vi tränade uttal.
Efter rasten delade Karin i klassen i mindre grupper och alla fick prata och berätta om sin första skola. De flesta hann också börja att skriva om sin första skola.


Tisdag 22/1
I tisdags samlade Eva alla elever i aulan. Sen presenterade vi våra egenskaper för Eva. När vi var klara gick vi tillbaka till klassrummet och pratade om grammatik. Kl. 10 hade vi rast. Eva läste sin presentation för oss och förklarade några svåra ord. Efter det pratade vi om om läxan som vi hade förra veckan. Innan vi slutade fick vi läxa till nästa tisdag.Till sist gick vi hem.


Måndag 21/1
Karin inledde (=började) dagen med en diktamen som handlade om egenskaper. Meningarna var hämtade från Karins och Evas presentationer. Vi pratade om flera egenskaper, t.ex. engagerad, aktiv, rastlös...Några personer fick berätta  och förklara sina egenskaper. Efter det så delade Karin i gruppen i par. Varje par fick berätta om sig själva med hjälp av olika ord. När man hade berättat om sig själv fick man sen sitta i grupp på fyra och berätta om den personen man först hade lyssnat på. Till sist läste alla Karins och Evas presentationer. Många frågade och förklarade ord och uttryck för varandra och när det behövdes hjälpte Karin till.

Fredag 18/1
Idag pratade vi först lite om hur man kan lära sig svenska och om social koder, t.ex. om hur vi svenskar hälsar på varandra. Sedan jobbade vi med Nyhetssidan i grupper. Bara en elev hade gjort klart Nyhetssidan. Karin gick runt och stöttade (= hjälpte) de som behövde. Mot slutet av lektionen pratade vi tillsammans om några nyheter. Efter rasten arbetade vi i datasalen. Karin fick hjälpa några elever att logga in men sen kunde hon gå runt och hjälpa till med annat. Alla svarade på frågorna om vecka två som fanns på bloggen. En del skrev sin korta presentation på datorn och några fotograferade varandra.

Torsdag 17/1
Vi började lektionen halv ett. Karin delade in klassen i olika grupper som sedan arbetade med C-häftet eller Komma hem. Karin gick runt i grupperna och hjälpte de som behövde hjälp. En jobbade tillsammans men ganska många arbetade själva. Vid tvåtiden promenerade de flesta av oss till Portalen. Några tog spårvagnen dit. Vi fick information av Rania och Natalia på Portalen.

Onsdag 16/1
Vi började dagen med att prata och skriva om vad vi hade gjort igår. Karin visade bloggen och påminde om att man kan läsa dagboken för att repetera vad vi har gjort och för att träna grammatik. Efter det satt vi grupper och presenterade oss för varandra med hjälp av egenskaper. Vi gick också runt i klassrummet med ett frågepapper och intervjuade varandra. Efter rasten pratade Karin om praktiken och hur man kan göra för att hitta sin egen praktikplats. Hon visade Norrköpings kommuns hemsida och vi pratade om hur man kan säga när man går till praktikplatsen. Efter det satt vi i grupper och berättade om barnböcker. Innan vi gick hem berättade Karin om morgondagen.

Tisdag 15/1
Igår träffade vi den nya läraren som heter Eva Tadell. Hon presenterade sig för oss. Sen skrev vi våra namnlappar. Efter det pratade hon om grammatik och konserten. Hon läste texter om hennes jullov och om hennes bästa händelse 2012. Vi skulle sen välja att skriva om ett av ämnena. När vi var klara med våra texter fick vi ett grammatikpapper. Till sist gick till konserthuset och lyssnade på symfoniorkestern.
Måndag 14 januari
Idag har vi haft lektioner hela förmiddagen. Karin berättade först vad vi skulle göra under dagen och under introduktionen (= de första veckorna). Sen delade hon in klassen i sex grupper och alla fick presentera sig för varandra. Efter det fick alla ett papper med frågor om förra veckans jobb. Det var samma frågor som fanns på bloggen. Men eftersom bara två elever hade svarat på bloggen fick alla svara i klassrummet istället. Efter rasten pratade vi om musik eftersom klassen ska gå till Louis de Geerhallen imorgon. Vi skrev frågor som man kan ställa om man vill prata om musik. Karin delade in klassen i nya grupper och alla pratade med varandra om musik. Alla fick också ett papper med många instrument och musikord.

Måndag 8 januari
Idag har vi haft upprop. Karin träffade först den "gamla" pedagoggruppen. Alla fick uppgifter att jobba med hemma eftersom Karin kommer att ha individuella samtal under hela veckan. Alla skrev upp sig på en samtalstid. Klockan 11 kom alla elever som har sökt till pedagoggruppen. Även de fick uppgifter att studera hemma och en samtalstid. Idag har Karin haft samtal med fyra studerande på eftermiddagen.

Onsdag 18 december
Idag har vi pratat och läst om kost. Efter rasten kom dietisten Christine och berättade mer om vad som är viktigt att tänka på för att må bra. Hon pratade både om motion, kost och sömn.
Måndag 17 december
Idag läste vi utvärderingen som Karin hade sammanställt. Karin hade läst och skrivit vad eleverna tyckte om terminen. Vi pratade om en del ord från texten och om olika sätt att uttrycka sin åsikt, t.ex. Jag tycker att..., min åsikt är att...., enligt mig är det....., jag anser att....Efter rasten fick vi besök av lite drygt 10 elever som har sökt till pedagoggruppen. Det var många som pratade och berättade om pedagoggruppen och hur vi arbetar i skolan och på praktiken. Till sist skrev några julkort till sina praktikplatser.

Fredag 14 december
I datasalen skrev en del texter som Karin hade rättat. Några ville skriva texten hemma och tittade istället på hemsidan om ekonomi www.sfiekonomi.se. Wael tittade på en film om Pippi som han hade lånat på Stadsbiblioteket. Karin "praträttade" texter med några elever. Det var många borta idag. Efter rasten skrev vi julkort till praktikplatserna. Vi pratade om hur man skriver adresser och vad man kan skriva när man vill tacka för praktikperioden. Några fortsatte sen att utvärdera terminen och andra som var klara använde pratkorten för att prata med varandra.


Torsdag 13 december
Vi pratade om lucia och luciafirande på förmiddagen och sen gick vi upp till aulan. Där fick vi njuta av St. Olofsskolans eget luciatåg. TACK alla ni som deltog!! Det var fint och vackert! Efter lunch samlades vi igen i källaren och fortsatte att titta på Astrid Lindgrens jul. Vi såg på Emil, Madicken, Kajsa Kavat och till sist Pippi Långstrump. Vi fick också besök av Gunilla, vår kurator och några studenter som var hos henne. Vi pratade om vad en kurator gör och vilken utbildning man har. Studenterna vill också veta lite om SFI så vi berättade och svarade på deras frågor.

Onsdag 12 december
Vi gjorde en gemensam tankekarta över alla saker som vi har gjort under höstterminen 2012. Efter det skrev alla elever en utvärdering. De svarade på frågorna: Vad har varit bra? Varför? Vad har inte varit bra? Varför? Förslag till nästa termin? Efter rasten tittade vi på Astrid Lindgrens jul. Vi pratade lite om Astrid Lindgren och om de figurer eller människor som hon skriver om. Astrid Lindgrens jul är en film med flera olika filmsnuttar från hennes böcker och filmer. Efter varje filmdel pratade vi om olika ord och uttryck som användes i filmen.
Tisdag 11 december
Vi pratade om filmen som många elever hade sett i fredags. En del hade antecknat ord som vi diskuterade och använde i många exempel. Några berättade om olika händelser och om olika personer i filmen. Många tyckte att filmen var bra. Nammam hade tittat på filmen en gång till hemma på youtube. Efter det så gick vi igenom tipspromenaden som handlade om julen. När rasten var slut tittade vi på Lilla Aktuellt. Vi lyssnade på en nyhet och sen pratade vi om den och skrev upp några ord. Sen lyssnade vi en gång till på samma nyhet. Nyheterna handlade om ljudnivån på förskolor, om lokförare, om värlsdrekord i antal mål och om Nobelfesten. Vi pratade även om Alfred Nobel. Till sist fick alla prata och skriva om vad vi har gjort denna termin.


Måndag 10 december
Idag har Karin haft muntliga test med elever från pedagoggruppen och från en annan grupp. Det betydde att eleverna i gruppen fick jobba själva i stort sett hela förmiddagen. Alla fick välja att arbeta med olika saker, t.ex. tipspromenad om julen, Nyhetssidan, läsa text om Nobel eller läsa om Frida Kahlo. Vi pratade lite om sista praktikveckan och Karin frågade om vi skulle ha en fest sista veckan.

Fredag 30 november
I datasalen jobbade eleverna med olika saker som vanligt. Karin gick runt och rättade en del texter och svarade på frågor. Efter rasten var vi i Varglyan, klassrummet som ligger i källaren. Vi pratade en del om test igen och om andra saker. Några elever gick till aulan för att träna på luciasånger och de som var kvar satt i mindre grupper och pratade med varandra om olika saker.

Tisdag 27 november
Vi gick pratade och skrev flera meningar med olika tidsuttryck, t.ex. i somras, då och då, varannan vecka...Vi fortsatte sen med meningar som börjar med en bisats. De flesta eleverna hade skrivit meningar hemma och Karin kunde då också rätta meningar om det behövdes. Efter rasten pratade vi om sällskapsspel. Vi skrev upp olika ord och fraser som man använder när man spelar spel. Karin visade några spel och sen fick man välja ett spel och spela tillsammans med några personer.

Måndag 26 november
Idag berättade Katarina om sin praktikplats. Jenevev skulle också ha berättat om Skarphagsskolan men Karin fick inte igång ljuskanonen så Jenevev kunde inte visa bilderna. Matt pratade också om sin praktikplatsuppgift. Han hade läst och pratat med lärarna om läroplanen och han berättade om olika mål för förskoleklassen. Efter det hade vi en springdiktamen. Vi tränade uttal med hjälp av meningarna från diktamen och vi fortsatte att förklara och ge exempel med ord från diktamen. Läxa till imorgon är att skriva egna exempel på bistaser och tidsuttryck (se häftet).

Fredag 23 november
I datasalen arbetade alla med olika saker. Karin gick runt och pratade om skrivtest med många elever. Efter rasten delade Karin ut lästesten. Under tiden fortsatte Karin att prata med elever om deras texter och om test. Alla fick planeringen och jobbade med häftet.

Måndag 20 november
Idag började Kafia att berätta om sin praktikplats. Hon hade skrivit ner vad hon skulle säga och hon berättade så att alla förstod. Efter det berättade även Matt om sin praktikplatsuppgift och om några nyheter. Han berättade också en tråkig nyhet om hans försvunna bankkort. Vi hade sen en diktamen med många bisatser. När rasten var slut delade Karin in gruppen i mindre grupper. Alla berättade om en barnbok och om en nyhet (några hade glömt att göra läxan). Lite kort förklarade Karin om veckans praktikplatsuppgift. Innan vi gick hem pratade vi om pronomen och hur man böjer dem, t.ex. vår bil, vårt träd och våra familjer.

Måndag 12 november
Idag har vi arbetat mycket med olika konjuktioner, t.ex. och, eller, varken eller, både och....Vi har också pratat om huvudsatser och bistatser och ordföljd. Tillsammans skrev vi olika exempelmeningar och vi tittade även i häftet. Efter det hade vi en springdiktamen. När rasten var slut, pratade vi lite om praktikplatsuppgiften. Sen fortsatte vi att prata om underordnade konjuktioner, alltså ord som inleder en bisats. Till sist  lyssnade vi på Lilla Aktuellt, ett nyhetsprogram för barn.
Fredag 9 november
I datasalen arbetade vi med många olika saker. En del läste på bloggen och skrev kommentarer eller bildtexter. Andra läste och lyssnade på www.sfiekonomi.se . Några skrev texter som Karin hade rättat. Ytteliggare några arbetade med Fasett, ett program där man tränar bl.a. vokaler. En del svarade på enkäten om bloggen eller om nyheter. Efter rasten delade Karin ut läsförståelsetestet och de som inte var med fick nu chansen att skriva testet. Alla tittade på testet och många hjälpte varandra att förklara och förstå. När vi var klara samlade Karin in testen igen. Sinara och Matt visade hur man kan göra en massagesaga. Alla som ville fick prova. Nawal berättade också om sin praktikplats och visade bilder. Till slut delade Karin ut veckans planering, Sinaras massagesaga och facit till Äntligen hemma (till dem som behövde det)

Tisdag 6 november
Karin lämnade tillbaka rättade skrivhäften och i grupper fick klassen arbeta med felmeningar. Under tiden hade Karin ett individuellt samtal. Vi rättade och diskuterade felmeningarna och andra exempel. Vi pratade bl.a. om verbet på andra plats och om verb i passiv form. Den sista halvtimmen berättade vi våra barnböcker för varandra. Efter rasten samlades vi i aulan för att ha ett läsförståelsetest. Karin gav praktikplatsuppgifter till de som behövde.

Måndag 5 november
Idag började vi med en diktamen som handlade om hur man kan bo. Vi presenterade oss sen för Fardowsa som precis har börjat i gruppen. Alla fick berätta var man bor, hur man bor och hur man trivs med sitt boende. Vi pratade också om fördelar och nackdelar med boendet. Karin frågade också gruppen vad de tycker om att vi har en blogg. Vad är bra? Varför är det bra? Efter rasten redovisade Nasrin om sin praktikplats. Hon visade också bilder och ritade på tavlan. Karin fortsatte med individuella samtal med några elever medan gruppen arbetade självständigt.
Fredag 2 november
Vi började i datasalen. Många läste och skrev kommentarer på bloggen. En del lyssnade och läste om ekonomi på www.sfiekonomi.se . Några skrev texter som Karin hade rättat. Efter rasten lyssnade vi på två olika telefonsvarare som Karin hade spelat in. Vi lyssnade på Hyresbostäders telefonsvare och på Åby vårdcentral. Vi försökte svara på frågor som vi hade hittat på innan, t.ex. vad ska man göra om man vill boka tid, avboka tid...Matt berättade senare om sin praktik och visade lite bilder från bloggen.

Tisdag 30 oktober
Idag hade Karin individuella samtal med några elever. Alla jobbade i klassrummet med olika saker. De flesta läste texter om boende och ekonomi.

Måndag 29 oktober
Karin berättade om individuella utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och om åtgärdsprogram. Vi hade en diktamen som handlade om vägbeskrivningar och en del som handlade om platsadverbial, t.ex. ute/ut, inne/in...Karin visade häftet som handlar om ekonomi och alla fick varsitt häfte. Resten av förmiddagen samtalade Karin med några elever individuellt medan klassen arbetade tillsammans.

Fredag 26 oktober
Idag var vi en liten grupp som jobbade i datasalen. Karin uppmuntrade många att gå in på bloggen och svara på frågorna om filmen och om tv-program. Några gick också in på hemsidan om ekonomi www.sfiekonomi.se . Efter rasten berättade några elever om sina praktikdagar och vi pratade om FN-dagen som en del förskolor och skolor jobbade med. Suad hade även med en sång om fred som Karin försökte sjunga.

Tisdag 23 oktober
Karin påminde om skrivuppgifter till fredag. Då ville Matt redovisa sin uppgift om ett TV-program. Det blev ett bra exempel på hur man kan skriva. Sedan fortsatte vi med en hörförståelseövning. Vi lyssnade på personer som beskrev hur man hittar olika platser eller saker. Vi försökte också att säga och skriva egna vägbeskrivnigar. Efter rasten berättade Flouransa om sin tidigare sysselsättning som student. Karin delade sen in klassen i fyra grupper som berättade barnböcker för varandra. Några hann skriva en dialog med vägbeskrivning. Karin berättade att hon kommer att börja med praktikbesök denna vecka.

Måndag 22 oktober
Idag pratade vi om filmen. Vi berättade först i helgrupp om vad filmen handlade om. Sedan delade Karin i klassen i mindre grupper för att alla skulle få berätta om sina tankar. Det fanns frågor om filmen i häftet som vi pratade om. De som inte hade sett filmen jobbade med Nyhetssidan. Efter rasten redovisade Blandyna och Wael om sina yrken som sekreterare och programmerare. Sedan pratade vi om vägbeskrivningar. Vi lyssnade på Karins vägbeskrivning som finns på bloggen. Karin skrev upp vanliga fraser som vi använder när vi ska förklara vägen för någon. Alla fick en karta. Vi jobbade sen två och två. Med hjälp av kartan skulle en elev förklara vägen till en plats.

Tisdag 15 oktober
Idag redovisade Fatima, Fatimah, Nammam och Nawal om sina tidigare yrken eller sysselsättningar. Sedan pratade vi om olika fraser som man använder när man håller med eller inte håller med. Vi tränade även att uttala dessa fraser. Efter rasten läste och pratade vi om två texter. Den första texten beskrev tv-programmet Postkodmiljonären ( ett exempel på en beskrivande text). Den andra texten handlade om varför en person tyckte att Postkodmiljonären var ett bra program (ett exempel på en argumenterande text).

Måndag 14 oktober
Som vanligt så började Karin med en diktamen. Den var lätt, tyckte många. Vi pratade även om hur man kan skriva om framtiden. Sedan redovisade Kafia, Nasrin och Suad om tidigare yrke och sysselsättningar. Efter rasten pratade vi om ordlistan till Simon o ekarna. Alla läste texten högt flera gånger och Karin gick runt och lyssnade och hjälpte till.

Fredag 12 oktober
Vi började i datasalen där de flesta skrev texter som Karin hade rättat. Karin visade även hur man kan titta på TV med datorn. Fördelen att titta på TV program i datorn är att du kan stoppa programmet när du vill och du kan även se hela programmet eller delar av det flera gånger. Efter rasten pratade vi om praktiken och fraser som eleverna hade hört och skrivit upp. I grupper berättade sen alla elever om sin praktik. Karin berättade också om nästa veckas planering som handlar om film och TV.

Tisdag 9 oktober
Det var väldigt många som inte kom till skolan idag. Det kändes nästan som halvklass. Hoppas att ni kryar på er snabbt. Vi saknade er! Idag berättade Sinara, Anna och Azar om deras tidigare yrken och sysselsättningar. Vi pratade lite om pronomen och verb som behöver reflexiva pronomen, t.ex. lära sig, känna sig, oroa sig, sätta sig....Efter rasten berättade alla om barnböckerna som de hade läst. Sista delen av lektion hade arbetade alla med eget arbete. Många jobbade med pronomen, några med hjälpverben och ytterligare några läste texter. Karin gick runt i grupperna och hjälpte till.

Måndag 8 oktober
Idag hade vi en diktamen om Allemansrätten. Vi pratade också om hjälpverb. Efter rasten berättade Imran, Jenevev och Katarzina om sina tidigare yrken. Nasrin berättade också om sin praktik och hon visade även flera bilder. Kul! Karin berättade lite om föreläsningar som hon hade lyssnat på förra veckan i Stockholm.
Måndag 1 oktober
Vi började dagen med en diktamen. Idag handlade diktamen om vår utflykt och det var en instruktion. Mohamed Ali fick vara lärare en stund för att Karin skulle gå och hjälpa en annan lärare att sätta igång en film. Vi fortsatte sen att skriva egna instruktioner. Efter rasten redovisade Firas och Matt om sina tidigare yrken. Matt berättade även om sin praktikplats. Jenevev och Nasrin redovisade varsin nyhet. Sista stunden jobbade klassen självständigt med instruktioner och/eller med uppgifter i häftet för v.40. Karin hade muntliga test med två elever.
Fredag 28 september
Idag var det många som var sjuka eller frånvarande av andra anledningar. Det kändes lite tomt i klassrummet. Hoppas att ni kryar på er! I datasalen skrev många texter som Karin hade rättat och en del jobbade med andra saker. Vi var sen i klassrummet 335. Där satt alla i grupper och berättade om praktiken och om nyheter som några hade läst. Några jobbade sen med Nyhetssidan eller pronomen. Karin hade muntliga test med de elever som var där. Till sist så började Matt att redovisa men vi bestämde att han skulle fortsätta på måndag då vi har mer tid.
Tisdag 25 september
Idag arbetade vi med olika "skol-ord". Vi tränade på att förklara orden på svenska och Karin visade också en lek som man kan göra med barn. Leken kallas för Kims lek. Karin hade lagt många saker på skrivbordet. Alla fick säga namnet på sakerna. Sen fick alla blunda och Karin tog bort en sak från bordet. När alla tittade igen försökte alla gissa vilken sak som var borta. Vi pratade också om barnsånger och lyssnade och sjöng några sånger. Efter rasten fick alla elever en skrivuppgift som Nasrin föreslog. Några elever skrev test och de andra skrev och jobbade tillsammans. Vi berättade inte barnböcker eftersom  många elever inte hade hunnit läsa.

Måndag 24 september
Vi började med en diktamen som var en instruktion om hur man tvättar en tröja för hand. Vi listade även olika ord som stavas med sj-ljudet, t.ex. sj-, sk-, skj-, stj-, sch-,g-, ch-, -ti, -si. Vi rättade klart uppgifterna som handlade om instruktioner och alla fick prova att vika en näckros med hjälp av en instruktion. Efter rasten läste alla om olika verksamheter för barn och ungdomar. De flesta läste i boken Förskolan Liljan som handlar om hur det fungerar på en förskola och om förskollärare. Men några läste om hur man arbetar som lärare eller som fritidspedagog eller fritidsledare.
Fredag 21 september
Första lektionen var vi i datasalen. De flesta skrev texter som Karin hade rättat. Efter rasten var i källaren och vi pratade först om praktiken. Därefter jobbade vi med instruktionerna.

Onsdag och torsdag 19-20 september
De flesta har varit på praktik men en liten grupp har arbetat i skolan. Vi har arbetat med Nyhetssidan och redovisat muntligt varsin nyhet inför gruppen. Vi har också pratat om hur man skriver argumenterande texter och skrivit en text tillsammans. Några har också skrivit andra texter.

Tisdag 18 september
Flera härliga presentationer fick inleda dagen. Sedan fortsatte vi med att återberätta sagor i grupper. När alla var klara pratade Karin om praktikplatsuppgifter. Alla fick uppgifter och även ett brev till handledarna. Några jobbade sen med instruktioner och andra arbetade med Nyhetssidan.

Måndag 17 september
Idag började vi med en diktamen som handlade om instruktioner. Vi rättade tillsammans och pratade då också om grammatik. Sen tittade vi på ett exempel på en instruktion, ett recept. Receptet på scones finns i ditt häfte. Innan rasten jobbade alla med felmeningar i grupper. Vi rättade felmeningarna tillsammans efter rasten. Sen delade Karin i klassen i olika grupper. Alla i en grupp hade läst olika sagor. Några hann berätta sin saga för de andra. Vi fortsätter imorgon med att berätta sagorna.

Fredag 14 september
Vi hade ingen datalektion idag utan vi samlades i källaren. De elever som hade varit på sina praktikplatser berättade om det. Vi pratade också om flera ord som de hade lärt sig, t.ex. ta fart, skydda dig, akta dig... Efter rasten pratade vi om testet och om skrivuppgiften. Till sist fick alla en instruktion som de skulle läsa och följa. Vi avslutade med ett gott skratt för ingen i gruppen hade följt instruktionen.


Torsdag 13 september
Vi pratade lite kort om pratkikplatser och sen förklarade Karin ett spel. Det var ett tärningsspel som handlade om att man skulle prata och berätta om olika saker. Klassen fick spela spelet i grupper om tre medan Karin och Firas åkte till Navestadsskolan på praktikbesök. Efter lunch presenterade ytterligare två elever, Sinara och Tuuma. Vi arbetade sen med tidsadverb, t.ex. igår, imorgon, nyss, härmomdagen....

Onsdag 12 september
Idag har vi jobbat med Nyhetssidan. Några elever presenterade sig. Vi pratade också om verb och verbtempus. Karin förklarade när man använder preteritum och perfekt.

Tisdag 11 september
Vi träffades på biblioteket idag. Två bibliotekarier berättade om och visade biblioteket. Många lånade  böcker. När vi kom tillbaka pratade vi mycket om praktiken.

Måndag 10 september
Idag skrev vi test i aulan. Nettan vaktade eftersom Karin jobbade med Pirjo för att bli klar med praktikplatser. Efter rasten kom Per-Åke och informerade om brandsäkerhet. Karin påminde om att vi ska ses på Stadsbiblioteket imorgon.

Fredag 7 september
I datasalen jobbade vi första passet. Vi skrev texter och många studerade på bloggen. De flesta är nu klara med sina korta presentationer. Efter rasten var vi i källaren. Leena Hamberg, vår rektor kom och hälsade på. Hon pratade om praktikplatser. Det är svårt att få en praktikplats i Norrköping så vi måste tacka ja till platser utanför Norrköping också. Vi måste tänka positivt och tro att det blir bra. Anna, Nammam, Wana och Matt berättade om sina första praktikdagar. Sedan lyssnade vi på Hanan, Nawal och Wael som presenterade sig. Vi hälsade också Nasrim välkommen till gruppen och presenterade sig också. Till sist så pratade vi om motsatsord, t.ex. stark-svag, effektiv-ineffektiv, pratsam- tystlåten...

Torsdag 6 september
Idag har vi lyssnat på tre långa och intressanta  presentationer av Mohamed Ali, Imran och Maria. Efter det läste alla högt två och två om Karins tidigare yrke. När lunchrasten var slut hade vi en sorts diktamen. Karin visade en mening på overheaden. Alla försökte komma ihåg och säga meningen. När de flesta kunde säga meningen fick alla skriva den. Sedan arbetade vi med texten om tidigare yrke. Några läste högt och vi pratade om vad de olika styckena handlade om. Vi förklarade också många ord.


Onsdag 5 september
Idag var det första dagen för Katarzina, Nammam, Blandyna och Anna på praktikplatsen. Vi hoppas att ni har haft det bra. Det ska bli spännande att höra om era första dagar på fredag.
Karin berättade idag om en städutbildning som kommer att starta i Mjölby. De som är intresserade kan gå till aulan imorgon torsdag kl.13 för att få mer information. (Ni som är på praktik kan få information av Karin på fredag). Kafia, Haroon och Firas presenterade sig idag inför klassen. Flera personer ställde intressanta frågor till dem. Vi läste sen sagor i olika grupper. Efter rasten kom Kattis till vårt klassrum. Kattis jobbar på Mötesplatsen. Vi följde med henne dit och hon berättade att man kan komma till Mötesplatsen för att studera och använda datorerna. När vi kom tillbaka till klassrummet rättade vi uppgifterna om verben tycka, tänka och tro. Innan vi gick hem visade Karin hur man kan skriva kommentarer på bloggen. Firas och Matt lyckade skriva kommentarer med hjälp av sina telefoner samtidigt som Karin förklarade. Kul!  Lätt som en plätt!

Tisdag 4 september
Idag hade vi brännbollsturnering. Vi samlades på Himmelstalundsbadets parkering. Vi fick vänta ganska länge innan alla hade kommit. Till slut började vi att spela brännboll. Pedagoggruppen spelade först mot 31C och vi vann. Efter första matchen fikade vi, pratade och skrattade tillsammans. Alla var på gott humör. Andra matchen spelade vi mot 34C och även den matchen vann vi. Till sist så spelade vi i final. Vi mötte 32C men tyvärr förlorade vi den matchen. En del blev besvikna. Men vi vann i allafall SILVER, vi kom 2:a i turneringen. BRA JOBBAT!!

Måndag 3 september
Idag kom Fatima till vår grupp, välkommen. Vi började dagen med en diktamen som handlade om morgondagen då vi ska till Himmelstalund. Efter diktamen pratade vi om var vi ska samlas och vi försökte på olika sätt att förklara var Himmelstalundsbadet ligger. Vi pratade också om brännboll. Karin förklarade spelet och vi läste en text. Efter rasten presenterade Sara, Suad och Wana sig. Därefter pratade Karin med en grupp elever som inte var i skolan i torsdags. Vi pratade om bloggen och tystnadsplikt. De andra eleverna satt i grupper och berättade för varandra om deras tidigare yrke eller sysselsättning. Innan vi gick hem, fick alla en saga att läsa. Vi kommer att fortsätta läsa och arbeta med sagan på onsdag.

Fredag 31/ augusti
Första passet var vi i datasalen. Nästan alla kunde logga in i dag. Toppen!! Karin visade bilder från gårdagen när vi var på Skolmuséet. Det var Katarzina som hade fotograferat. Härliga bilder!
Många blev klara med sina korta presentationer till praktikplatserna och Karin kopierade dessa till sitt USB-minne ("minne-pinne"). En del läste om pedagogiska arbeten på  bloggen. Andra skrev olika texter eller lyssnade på nyheter. Efter rasten gick vi ner i källaren och pratade om förskoleklass, fritidshem och grundskola. Vi hade också besök av en annan Karin som är ny lärare på SFI. Hon har också jobbat i förskoleklass och grundskolan så hon svarade på frågor och berättade om olika saker. Till sist fick alla planeringen för v.36.
Torsdag 30 augusti
Idag var vi på skolmuséet som du kan läsa om på startsidan. Efter lunch pratade Karin om tystnadsplikt och om bilder på bloggen. Sista kvarten (=15 minuter) skrev alla om studiebesöket.

Onsdag 29 augusti
På morgonen pratade vi om filmen Elina som vi tittade på igår. Några hade inte sett filmen så först berättade vi vad filmen handlade om. Sen diskuterade vi olika saker i filmen med hjälp av frågor. Efter rasten jobbade vi i samma grupper. Då pratade vi om praktiken. Först pratade vi om varför det är bra med praktik. Sen berättade och diskuterade alla om vad som är viktigt att tänka på när man är på praktik. Till sist påminde Karin om studiebesöket på skolmuséet imorgon, torsdag. Titta på bloggen, klicka på adressen Östra promenaden 34 så ser du en karta. Om du  inte hittar, kom till SFI senast kl.10.15. Vi träffas utanför entrén till SFI, vid parkeringen.


Tisdag 28 augusti
Idag delade Karin in klassen i fem grupper. Fyra grupper berättade sina barnböcker för varandra. Den femte gruppen hade glömt eller inte hunnit läsa barnbok så de fick arbeta med Nyhetssidan. Sen läste alla en text om filmen Elina. Vi pratade också om en del ord från filmen. Efter rasten såg vi på filmen Elina. En kort stund hann vi prata om filmen.

Måndag 27 augusti
Vi började dagen med en "springdiktamen". Alla jobbade i par (=två och två). En gick ut i korridoren och läste en mening. Sen berättade personen meningen och kompisen fick skriva. Ibland fick man gå/springa många gånger innan det blev rätt.
Vi pratade sen om verben tycka, tänka och tro. Karin skrev exempel på tavlan och vi pratade om hur vi använder verben. Alla fick presentera sig kort genom att säga sitt namn och något som man tycker om och något som man inte tycker om. Sista kvarten (=15 minuter) jobbade vi i häftet med exempel på dessa verb.
Efter rasten delade Karin in klassen i nya grupper. Alla berättade för varandra hur det var i skolan när vi var små. Sedan pratade vi tillsammans om öppen förskola och förskola.

Fredag 24 augusti
Första lektionen var vi i datasalen. Idag var det många som hade glömt sina lösenord och därför inte kunde logga in. Karin fick hjälpa många elever att byta lösenord vilket betydde att många andra inte fick hjälp med sitt skrivande. Nästa veckan hoppas jag (Karin) att alla kommer ihåg sina lösenord så att vi kan jobba bättre i datasalen. Många lyckades ändå skriva texter och vi la till fotografier till de korta presentationerna.
Efter rasten var vi i källaren igen. Vi pratade lite om praktiken eftersom några praktikplatser nu är klara. Sen jobbade vi i SFI boken. Till sist fick alla planeringen för vecka 35. Vi önskade varandra en trevlig helg!!

Torsdag 23 augusti
Tima, en "gammal" elev från pedagoggruppen besökte oss idag. Hon berättade om när hon gjorde praktik på förskolan och även när började vikariera. Vi pratade en del om rutiner på förskolor och mycket om blöjbyten. Några ställde frågor till Tima. Efter lunch pratade vi om vilka faktorer som påverkar språkinärningen, t.ex. hälsa, motivation, modersmål, kunskaper om flera språk....Det fanns många åsikter i gruppen och några fick motivera(=tala om varför) sina åsikter.

Onsdag den 22 augusti
Karin visade målen för C- och D kursen som finns uppsatta på väggen i klassrummet. I grupper fick alla sen skriva ner olika sätt att träna HÖRFÖRSTÅELSE, LÄSFÖRSTÅELSE, TALA och SKRIVA. Vi pratade också om hur man kan lära sig och komma ihåg nya ord. Alla grupper berättade om sina idéer och Karin fyllde hela white-boarden. Efter rasten läste grupperna om varför det är viktigt att lära sig svenska och de svarade också på frågorna i häftet. Gert Skärlina som skulle ha besökt oss kom tyvärr inte. Han hade fått förhinder.


Tisdag den 21 augusti
Idag började vi med en diktamen. Karin läste meningar från hennes presentation. Hon läste meningarna fort men många gånger. Vi rättade tillsammans. Carina som är nyanställd på skolan var med på vår första lektion. Alla skrev frågor till henne eftersom hon har arbetat som grundskolelärare. På så sätt repteterade vi frågeorden, t.ex. var, varför, vem, vilka...Carina svarade på frågorna och vi pratade lite om hur det är att arbeta med barn. Efter rasten pratade Karin om skrivuppgifter som klassen har i läxa till fredagar. Hon berättade att alla ska skriva hemma och lämna in på fredagar och att hon sen rättar texterna. På datalektionen får man sen skriva texter som Karin har rättat. Vi tittade på Karins presentation och pratade om vad de olika styckena handlade om. Sista stunden på lektionen fick alla tid att börja på skrivuppgifterna och ställa frågor till Karin och varandra.

Måndag den 20 augusti
Karin frågade om helgen, t.ex. Vad har du gjort i helgen? Hur var helgen? Var var du i helgen? Vem var du med i helgen? Vi tränade uttal. Alla fick berätta något om helgen. Efter det jobbade alla i par och läste en text som Karin hade skrivit om förra veckans utvärderingar. Vi pratade om verben i texten. Efter rasten läste vi om planeringen för vecka 34. Första sidan är mycket viktig att läsa. Vi fortsatte sen med att arbeta med egenskaper.

Fredag den 17 augusti
Idag hade vi första lektionen i datasalen. Alla lyckades till slut logga in och de flesta skrev texten om en klasskamrat som Karin hade rättat. Karin visade snabbt vår blogg och några studerade med hjälp av den. Efter rasten var vi i Varglyan. Alla elever skrev en utvärdering av veckan. Sedan skrev några läxan om namn och den korta presentationen till praktikplatsen. Till sist tränade vi uttal av gatunamn, t.ex. Huggaregränd, Ättetorpsvägen, Odenstigen, Smedjegatan, Snickaregatan...Alla fick planeringen för vecka 34. Vi önskade varandra en trevlig helg!

Torsdag den 16 augusti
Vi började morgonen med att prata lite om augustifesten. Några hade promenerat på stan och några hade varit på tivoli med sina barn. Barnen tyckte om att åka karuseller och berg-o-dalbana. Ett par elever hade lyssnat på symfoniorkestern i Vasaparken. Efter det läste och pratade vi om hur vi ska bli en bra grupp. Innan rasten fick alla gå runt i klassrummet och fråga varandra massor av frågor. Efter lunch läste vi meningarna om egenskaper och rättade tillsammans. Till sist delade Karin in klassen i tre grupper och alla fick berätta om sina egenskaper och vilka egenskaper som är viktiga hos en lärare, en vän, en livspartner...Tiden gick fort!

Onsdag den 15 augusti
Idag har vi jobbat mycket med egenskaper. Karin delade in klassen i  nya grupper och sen fick grupperna tillsammans arbeta med uppgifter om egenskaper. Efter rasten diskuterade och skrev grupperna om hur en bra grupp är.

Tisdag den 14 augusti
Vi jobbade med felmeningar under första lektionen. Efter rasten läste alla texten om Mitt namn och  sen berättade alla om sina egna namn. Sen delade Karin in klassen i nya grupper och alla berättade igen om sina namn. Till sist pratade grupperna om egenskaper. Vilka egenskaper är viktiga att ha när man är lärare? Vilka egenskaper har du?

Måndag den 13 augusti
Idag kom Pirjo Sivula till vår grupp för att prata med er om praktikplatser. Hon hann inte prata med alla men kommer tillbaka på fredag. Alla elever fick intervjua varandra två och två. Sedan bildade två par en grupp och då fick alla berätta för de andra i gruppen om den personen som man hade intervjuat. Till sist skulle alla skriva en kort text om den personen som man hade pratat med. Efter rasten delade Karin in klassen i nya grupper. Då skulle alla berätta om en barnbok som ni hade läst. Matt redovisade sin barnbok inför hela klassen utklädd till Musse Pigg. Det var roligt att lyssna när han berättade. En del fortsatte att skriva sin text och några började läsa i SFI- boken.

Fredag den 10 augusti
Dagen började med lite kaos då våran sal var upptagen av en annan klass. Vi hade första lektionen i köket. Vi pratade om olika verksamheter för barn och ungdomar: öppen förskola, förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Vi pratade även om utbildning för vuxna, t.ex. Komvux och universitetet. Efter ett tag gick vi till gymnastiksal och alla gick runt och pratade med alla. När rasten var slut samlades vi i K32. Alla studeradande fick skriva frågor i grupper. Därefter började vi prata lite om egenskaper. Några elever fick presentera sig kort och berätta om en egenskap. Till sist så delade Karin ut planeringen för nästa vecka och berättade om den.

Torsdagen den 9 augustiIdag har jag träffat nästan alla nya elever. Vi har inte haft lektioner idag utan jag har samtalat med de nya eleverna. TACK för härliga samtal. Det ska bli så roligt att jobba med er!


4 kommentarer:

 1. Låter himla kul!

  SvaraRadera
 2. Snygg blog!

  Det skulle vara trevligt med "kvartsamtal" där anhöriga kan komma och höra hur det går med studierna och om det blir en fortsättning efter sommaren.

  Jag har en äkta hälft (Jenevev) som är mycket hemlighetsfull vad det gäller t.ex. testresultat och hennes studieplanering :-)

  Mvh
  Frank

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Frank! Vad kul att du gillade bloggen. För min del får du gärna komma med på samtal om Jenevev samtycker.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera