Veckans planering
Planering v.24-25
Pedagoggruppen (47C-P o 47D-P)
v.24 10-14 juni
v.25 17-20 juni

Måndag 10 juni Östergötland runt (se schema)
Ni som INTE ska följa med Östergötland runt ses kl.9.00 i sal 231 Kläder för väder, ta med en fika

Måndag 17 juni- Ledigt! studiedag/planeringsdag för lärarna
Torsdag 20 juni SFI avslutning kl.9.00 i Djäkneparksskolans aula

Obs. torsdagen den 13/6 har vi lektion kl.13-16

Innehåll (= vad vi ska arbeta med):
Östergötland
Lag o rätt, demokrati
Sammanfattning av praktiken (fredag)
Utvärdering av terminen i pedagoggruppen och praktiken


Hemuppgifter v.24-25
·       Läs texterna i häftet
·       Läs och jobba med SFI boken kapitel 10 Demokrati
·       Läs och studera på bloggen www.sfipedagog.blogspot.com
·       Sammanfattning av praktiken (om du inte blir klar på fredagen)
·        
Du kan alltid maila dina skrivuppgifter till mig om du vill. Min mejladress är:
karin.rungard@edu.norrkoping.se

Planering v.22-23
Pedagoggruppen (47C-P o 47D-P)
27-31 maj
3-7 juni

Nationella prov för några elever
D-test:      Tis 28/5 kl. 8.20-ca 14.00
C-test:      Ons 29/5 kl. 8.20- 13.40 (glöm inte att meddela din praktikplats)

Sveriges nationaldag torsdagen den 6 juni - LEDIGA

Innehåll (= vad vi ska arbeta med):
·       Diktamen
·       Argumenterande texter, t.ex. insändare
·       Nyheter
·       Muntliga test för några
·        
Hemuppgifter v.22-23
·       Läs texterna i häftet
·       Läs och studera på bloggen www.sfipedagog.blogspot.com
·        Nyhetssidan
·       SFI boken: välj själv vad du vill läsa
·       Praktikplatsuppgifter till fredag/måndag
·        
Du kan alltid maila dina skrivuppgifter till mig om du vill. Min mejladress är:


Planering v.20 och 21

Pedagoggruppen (47C-P o 47D-P)
13-17 maj
20-24 maj

Innehåll (= vad vi ska arbeta med):
·       Diktamen
·       Arbete – rätta tillsammans häftet v.18-19
·       Argumentera, diskutera
·        
Hemuppgifter v.20-21
·       Välj en platsannons (t.ex. från arbetsförmedlingens hemsida) som du berättar om.
·       Läs texterna i häftet
·       Läs och studera på bloggen www.sfipedagog.blogspot.com
·        Nyhetssidan
·       SFI boken: välj själv vad du vill läsa
·       Praktikplatsuppgifter till fredag/måndag
·        
Du kan alltid maila dina skrivuppgifter till mig om du vill. Min mejladress är:
 
 
 Planering v.18 och 19

Pedagoggruppen (47C-P o 47D-P)
29 mars-3 maj           1 maj LEDIGT
6 maj-10 maj            9-10 maj LEDIGT

Information om SVA 7 maj kl.13 i aulan
Lämna 100kr till Karin senast fredag, om du ska följa med på Östergötland runt.

Innehåll (= vad vi ska arbeta med):
·       Diktamen
·       Felmeningar
·       Tema arbete
·       CV/personligt brev
·       Arbetsförmedlingen
·        
Hemuppgifter v.18-19
·       Läs och gör uppgifter i häftet
·       SFI boken kapitel 5 (s.88-106)
·       Läs och studera på bloggen www.sfipedagog.blogspot.com
·        Lär dig att hitta på AF hemsida www.arbetsformedlingen.se
·       Nyhetssidan
·       Praktikplatsuppgifter till fredag/måndag
·        
Du kan alltid maila dina skrivuppgifter till mig om du vill. Min mejladress är: