måndag 26 mars 2012

Dagen idag- måndag

Idag började vi med att presentera oss eftersom gruppen har fått tre nya studerande. Vi hälsade Sinara, Pom och Batoul välkomna. Samtidigt som vi presenterade oss berättade alla om sitt bostadsområde. Efter det jobbade vi i grupper. Alla fick läsa två texter om boende och sedan berätta om sitt eget boende. Vi pratade också om förkortningar (t.ex. ca, kvm, rok), verben i texten (t.ex. finns, bor, ligger, tar...) och adjektiv. Vi skrev också upp ord som handlade om boende (t.ex. en källare, en vind, ett sopnedkast, en bastu, en trädgård...). Efter rasten arbetade vi i datasalen. De flesta skrev texter från praktiken, några arbetade med Fasett och några tittade och lyssnade på vår blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar