fredag 26 oktober 2012

Svara på frågor

Nästa vecka kommer jag börja att ha individuella samtal med er. Det betyder att jag kommer att prata med er och en. Innan samtalet vill jag att du svarar på dessa frågor. Fråga om du inte förstår. När du har svarat på frågorna, glöm inte att klicka på KLAR. Då skickas svaren till mig. Trevlig helg!

Klicka här för att komma till enkäten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar