onsdag 16 maj 2012

Ska du söka kurser till hösten?

Om du ska söka t.ex. SVA (svenska som andraspråk) eller andra utbildningar i höst MÅSTE du söka före den 27 maj. Du måste söka via webben (=på datorn). Det är ganska svårt så många behöver hjälp. Personal från Vägledningscentrum kan hjälpa dig om du går till datasal 106 på S:t Olofsskolan på tisdag 22/5 kl. 15.00-16.30 eller på torsdag 24/5 kl. 15.00-16.30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar