fredag 9 mars 2012

Dagen idag - fredag

Idag pratade Karin med alla som hade skrivit nationella test. Under tiden arbetade gruppen med att läsa högt och rätta uppgifter om verb. Efter rasten pratade vi om olika faktorer som påverkar språkinlärning. Det betyder, vad är det som gör att vi lär oss svenska sakta eller fort? Vi skrev en lista på tavlan:
  • ambition= att du jobbar hårt, studerar mycket
  • motivation= att du vill lära sig
  • intresse, lust= att dutycker att det är intressant, roligt att lära sig
  • hälsa, både fysisk och psykisk
  • tid att studera
  • mod= att du vågar använda språket
  • nyfikenhet= att du vill veta, vill ta reda på
  • skolbakgrund= hur många år du har studerat i skola tidigare
  • språkkunskaper, hur många språk du har lärt dig tidigare
Sen hade vi en diktamen som vi rättade tillsammans. Vi fortsatte att prata om huvudsatser och bisatser och vi skrev många exempel på tavlan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar