fredag 2 mars 2012

Dagen idag - fredag

Vi började med att göra en hörövning. Det var ett exempel på ett D-test. Vi pratade och rättade tillsammans. Karin frågade om det fanns intresse att besöka en utställning på Arbetets museum. Intresset var inte så stort. Vi pratade även om en barn- olycksfallskurs som pedagoggruppen kan få delta i gratis. Karin kommer att boka kursen. Mer information kommer senare. Vi pratade även om några svåra ord i vår likabehandlingsplan. Efter rasten delade Karin klassen i fyra grupper. Alla pratade om respekt och skrev ner sina tankar. Sen fick alla berätta för sin grupp om praktiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar